Studenti preselezionati in Cina (Progetto Turandot- Universitaly) a.a. 2020.21

Un corso di Italiano per studenti del progetto Turandot/Universitaly sarà tenuto presso il Polo Didattico di Fermo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico di Roma in via dell’Università 16/D.

Studenti partecipanti:

Wang pengju

Feng jingling

Guo minghao

Zhang caixia

Wang lì

Tie ying

Zhang bin

Zhang lu

Hu zhonglun

Sun xinyan

Sun xinyi

Ren yici

Hu binxin

Lin zhuozheng

Xia suliu

Zhao wenying

Dong qiaqia